Lái Xe An Toàn nhắm đến các hoạt động an toàn, hướng tới một xã hội giao thông an toàn hơn .
Giới Thiệu
Điều cốt lõi trong lái xe an toàn là phát triển các sản phẩm an toàn hơn, giáo dục nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho mọi người, hướng tới mục tiêu là một xã hội giao thông an toàn và văn minh.

Khái niệm an toàn của Honda

Phương thức thực hiện các hoạt động LXAT